Mantelzorg Infopunt

Eerste hulp voor werkgevers bij mantelzorg

Een op de vier werknemers combineert een baan met zorgtaken thuis. Het levert u als werkgever veel op wanneer u deze combinatie goed laat werken. Op deze website vindt u alle informatie die u verder helpt.
Weten waar u staat en wat u kunt doen? Doe de quickscan en benut ons e-learningtraject om aan de slag te gaan.

Start e-learning

Welke informatie over mantelzorg zoekt u?

Vraag en antwoord

Ja, wetende dat 1 op de 4 werknemers mantelzorger is, heeft ook u hoogstwaarschijnlijk een of meer mantelzorgers in dienst. Voor een werkgever is het echter niet altijd duidelijk dat zij of hij mensen in dienst heeft die tegelijkertijd mantelzorger zijn. Zorg daarom eerst dat het onderwerp bespreekbaar is bij het management en op de werkvloer. Vervolgens kijkt u wat u er, in overleg met uw werknemers, aan kunt doen om werk en mantelzorg zo goed mogelijk op elkaar afgestemd te krijgen.

De officiële definitie die door de overheid wordt gehanteerd:
Mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.

De geboden vergoedingen voor mantelzorg wisselen. In dit document vindt u een handig overzicht van alle vergoedingen per verzekeraar op alfabetische volgorde.

Mededelingen

Partners