Een mantelzorgvriendelijke werkgever bespaart kosten en biedt meerwaarde

Gerichte aandacht voor werk en mantelzorg kost de organisatie relatief weinig en het levert het volgende op:

 • Productiviteit stijgt en de kwaliteit verbetert.
 • Het binden en boeien van mensen aan de organisatie.
 • Behoud van kennis en ervaring.
 • Duurzaam inzetbare medewerkers.
 • Minder verloop, dus minder werving- en selectiekosten.
 • Minder verzuim.
 • Een goede werk-privébalans.
 • Het imago van een aantrekkelijke werkgever.

Onderzoek[1] wijst uit dat aandacht voor mantelzorg:

 • 1,3 % meer omzetgroei oplevert.
 • Leidt tot 2% minder verloop en € 7100,- besparingen op wervingskosten.
 • 1% lager ziekteverzuim oplevert, wat per medewerker een besparing van gemiddeld € 300,- per dag betekent.

[1] Benchmark Werk & Mantelzorg, maart 2017.

Vergoedingen voor mantelzorg per zorgverzekeraar

De geboden vergoedingen voor mantelzorg wisselen. In dit document vindt u een handig overzicht van alle vergoedingen per verzekeraar op alfabetische volgorde.


Geldzaken

Gerichte aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg kost de organisatie relatief weinig en het levert veel op: een betere productiviteit, duurzaam inzetbare medewerkers, minder verzuim en minder verloop, aantrekkelijk werkgeverschap. Daarmee leidt de investering in de vorm van aandacht ook tot kostenbesparingen.


De geboden vergoedingen voor mantelzorg wisselen. In dit document vindt u een handig overzicht van alle vergoedingen per verzekeraar op alfabetische volgorde.