Vraag en antwoord

De meest gestelde vragen over werk en mantelzorg

Algemeen

Ja, wetende dat 1 op de 4 werknemers mantelzorger is, heeft ook u hoogstwaarschijnlijk een of meer mantelzorgers in dienst. Voor een werkgever is het echter niet altijd duidelijk dat zij of hij mensen in dienst heeft die tegelijkertijd mantelzorger zijn. Zorg daarom eerst dat het onderwerp bespreekbaar is bij het management en op de werkvloer. Vervolgens kijkt u wat u er, in overleg met uw werknemers, aan kunt doen om werk en mantelzorg zo goed mogelijk op elkaar afgestemd te krijgen.

De officiële definitie die door de overheid wordt gehanteerd:
Mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.

Geldzaken

Gerichte aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg kost de organisatie relatief weinig en het levert veel op: een betere productiviteit, duurzaam inzetbare medewerkers, minder verzuim en minder verloop, aantrekkelijk werkgeverschap. Daarmee leidt de investering in de vorm van aandacht ook tot kostenbesparingen.


De geboden vergoedingen voor mantelzorg wisselen. In dit document vindt u een handig overzicht van alle vergoedingen per verzekeraar op alfabetische volgorde.

Steun & advies

Voor vragen over (steun bij) mantelzorg kunt u altijd terecht bij de gemeente. Daarnaast zijn er verschillende landelijke organisaties die informatie, steun en advies bieden of lotgenotencontactgroepen organiseren. Hieronder staan enkele nuttige links:

www.mantelzorg.nl
Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg

www.regelhulp.nl
Informatie over mantelzorg

www.wehelpen.nl
Een soort “marktplaats” voor vrijwilligers 

www.mantelzorgelijk.nl
Praktische informatie en blogs van mantelzorgers

Vanuit de overheid is het project ‘Werk en Mantelzorg’ opgezet, met als doel werkgevers bewust te maken van het aantal mantelzorgers op de werkvloer en van de mogelijkheden om hier rekening mee te houden. De website www.werkenmantelzorg.nl biedt informatie en advies, maar ook concrete tools om aan de slag te gaan met een mantelzorgvriendelijk beleid.

Regel- en wetgeving

Er zijn vele verlofregelingen mogelijk die ook voor mantelzorgers van toepassing kunnen zijn. In dit document vindt u een overzicht van alle verlofregelingen.
Daarnaast zijn maatwerkoplossingen van groot belang omdat iedere zorgsituatie specifiek is en de verlofregelingen niet altijd voldoende soelaas bieden voor de vaak langdurige, intensieve zorgtaken. Maatwerkoplossingen komen tot stand doordat de leidinggevende en de mantelzorger samen het gesprek aangaan. Binnen heldere beleidskaders kan dan gezocht worden naar een oplossing.

Partners