Mantelzorg Infopunt

Bijna één op de vier werknemers combineert een baan met zorgtaken thuis. Als werkgever kunt u veel doen om deze combinatie goed te laten werken. Hier vindt u alle informatie die u verder helpt.

Deze website is bedoeld voor iedereen die binnen de eigen organisatie aan de slag wil met het thema werk en mantelzorg. Met uw vragen als uitgangspunt biedt het Mantelzorg Infopunt tips en praktische instrumenten om te komen tot een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur.

We willen uitdrukkelijk niet pretenderen dat er één manier is waarop een organisatie met het thema werk en mantelzorg om dient te gaan. Het is veel belangrijker dat het thema binnen een organisatie voor het voetlicht wordt gebracht op een wijze die aansluit bij de desbetreffende organisatie, haar mensen en haar cultuur! Alleen op deze manier kan het thema duurzaam worden vormgegeven, doordat het dan wordt gedragen door de mensen. Dit kan betekenen dat voor een bepaalde organisatie een deel van de ontwikkelde instrumenten aansluit en een deel niet. Of dat een instrument in aangepaste vorm dient te worden toegepast. Elke organisatie mag en kan hier naar eigen inschatting vorm aangeven.

Wij hopen dat deze website u voldoende aanknopingspunten biedt om ook in uw eigen organisatie met het maatschappelijke thema werk en mantelzorg aan de slag te gaan. Bovenal hopen we dat het bewustzijn over werk en mantelzorg en het begrip voor mantelzorgers ook bij de mensen binnen uw organisatie zal worden vergroot.

In een speciale editie van het magazine ‘Gezond in Drenthe 2020’ wordt in stripvorm op laagdrempelige wijze uitgelegd hoe belangrijk het is om oog te hebben voor de werkende mantelzorger.