Wet- en regelgeving

Terug naar alle onderwerpen

Verlofregelingen

Er zijn vele verlofregelingen mogelijk die ook voor mantelzorgers van toepassing kunnen zijn. In dit document vindt u een overzicht van alle verlofregelingen.

Maatwerk voor mantelzorgers

Maatwerkoplossingen zijn van belang, omdat iedere zorgsituatie specifiek is en de verlofregelingen niet altijd voldoende soelaas bieden voor de vaak langdurige, intensieve zorgtaken.

Maatwerkoplossingen komen tot stand doordat de leidinggevende en de mantelzorger samen het gesprek aangaan. Binnen heldere beleidskaders kan gezocht worden naar een oplossingsrichting. Ook kunnen hierover in de cao afspraken gemaakt worden.

Voorbeelden van flexibele regelingen zijn:

 • Flexibele werktijden (eerder of juist later starten, lange en korte werkdagen, etc. bloktijden, deeltijd werken etc.)
 • Thuiswerken/onderweg werken
 • Functie delen met iemand anders
 • (Tijdelijk) op een andere afdeling werken
 • Overuren opsparen en opnemen bij onverwachte zorgsituaties
 • Verlofuren/Mantelzorguren opsparen
 • Financiële ondersteuning
 • Korte reisafstanden
 • Mantelzorguren mogen schrijven
 • (Tijdelijk) een ander minder belastend takenpakket
 • (Omscholing naar) een andere functie
 • Contract aanpassen (minder uren werken)
 • Tijdelijk minder werken
 • Wisseling van werkdagen
 • Zelfroostering
 • Betaald mantelzorgverlof

Voorbeelden van praktische afspraken zijn:

 • Gelegenheid om op het werk te bellen met thuis of met instanties 
 • Bereikbaar mogen zijn tijdens werktijd 
 • Mogelijkheid om afspraken met behandelaars in werktijd te plannen
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van een mantelzorgmakelaar 
 • Tijdens werktijd in pauze zaken kunnen regelen
 • Tussendoor even weg kunnen
 • Parkeerplaats voor de deur
 • Tijdige aankondigingen als roosters veranderen, als overwerk noodzakelijk is of als trainingen/werkzaamheden ver(der) weg plaatsvindenRegel- en wetgeving

Er zijn vele verlofregelingen mogelijk die ook voor mantelzorgers van toepassing kunnen zijn. In dit document vindt u een overzicht van alle verlofregelingen.
Daarnaast zijn maatwerkoplossingen van groot belang omdat iedere zorgsituatie specifiek is en de verlofregelingen niet altijd voldoende soelaas bieden voor de vaak langdurige, intensieve zorgtaken. Maatwerkoplossingen komen tot stand doordat de leidinggevende en de mantelzorger samen het gesprek aangaan. Binnen heldere beleidskaders kan dan gezocht worden naar een oplossing.