Definitie van mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en/of intensief, onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

De officiële definitie die door de overheid wordt gehanteerd: Mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.
De termen mantelzorg, de reguliere zorg voor kinderen en vrijwilligerswerk worden in de praktijk vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende vormen van ‘iets voor een ander doen’.

Mantelzorg overkomt je: een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt iemand, omdat deze persoon een emotionele band heeft met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorg is moeilijk te plannen en kan emotioneel zwaar zijn.

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende tijd en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen.

Ouders kiezen bewust voor het ouderschap en het zorgen voor hun kinderen.

Aandacht voor mantelzorgers op de werkvloer

Uit onderzoek is gebleken dat bijna één op de vier werknemers een baan combineert met mantelzorgtaken. Naar verwachting zal het aantal mantelzorgers toenemen, onder andere door de vergrijzing en de tekorten in de zorg. ‘Mantelzorger zijn’ is niet niks; het geven van mantelzorg vraagt het nodige. Zeker als de persoon in kwestie een baan heeft.

Voor een werkgever is het niet altijd duidelijk dat zij of hij werknemers in dienst heeft die tegelijkertijd mantelzorger zijn. Wetende dat 1 op de 4 werknemers mantelzorger is, is de kans heel groot dat ook uw organisatie mantelzorgers in dienst heeft. En dan is het belangrijk om stil te staan bij wat u er, in overleg met uw werknemers, aan kunt doen om werk en mantelzorg zo goed mogelijk op elkaar afgestemd te krijgen, voor alle belanghebbenden.
De Provincie Drenthe liet in 2019 onder het motto “Informal care… are you aware?” twee filmpjes maken. Deze laten kort en bondig zien dat we lang niet altijd weten welke collega’s in hun vrije tijd zorgtaken op zich nemen. Bekijk de filmpjes: van garagemedewerker tot makelaar, iedereen kan te maken krijgen met mantelzorg.
In 2020 besteedde de Provincie Drenthe ook aandacht aan het thema in een speciale editie van het magazine ‘Gezond in Drenthe’. Bespreekbaarheid, steun en begrip op de werkvloer blijken de belangrijkste voorwaarden te zijn om de combinatie werk en mantelzorg goed te laten werken. Als werkgever kunt u hier dus veel in betekenen. Lees hier de prachtig getekende stripversie van ‘Gezond in Drenthe’ over werk en mantelzorg.

Algemeen

Ja, wetende dat 1 op de 4 werknemers mantelzorger is, heeft ook u hoogstwaarschijnlijk een of meer mantelzorgers in dienst. Voor een werkgever is het echter niet altijd duidelijk dat zij of hij mensen in dienst heeft die tegelijkertijd mantelzorger zijn. Zorg daarom eerst dat het onderwerp bespreekbaar is bij het management en op de werkvloer. Vervolgens kijkt u wat u er, in overleg met uw werknemers, aan kunt doen om werk en mantelzorg zo goed mogelijk op elkaar afgestemd te krijgen.

De officiële definitie die door de overheid wordt gehanteerd:
Mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.