Module 2

Beschrijven

Welkom!

U gaat aan de slag met de tweede module van dit e-learningtraject over werk en mantelzorg. In de eerste module heeft u geleerd waarom het zo belangrijk is om de combinatie werk en mantelzorg met uw medewerkers te bespreken, en hoe u dit het beste kunt aanpakken.
Nu zetten we de volgende stap: wat kunt u daadwerkelijk regelen voor uw medewerkers met mantelzorgtaken en hoe zorgt u dat deze regelingen bij iedereen in de organisatie bekend zijn. Daarbij gaat het niet alleen over wettelijk vastgelegde (verlof)regelingen maar ook over het maatwerk dat u als werkgever kunt bieden. Het is belangrijk dat alle leidinggevenden hiervan op de hoogte zijn zodat zij deze kennis kunnen meenemen in hun gesprekken met uw medewerkers.

Na het volgen van deze module:
– weet u hoe u ervoor kunt zorgen dat bij het totale management duidelijk is hoe u wilt omgaan met werknemers die mantelzorgtaken hebben;
– weet u hoe u ervoor kunt zorgen dat de regelingen die u hiervoor heeft actief worden aangeboden aan de medewerkers; 
– heeft u een overzicht van de wettelijke (verlof)regelingen en van de mantelzorgvergoedingen bij de verschillende zorgverzekeraars;
– bent u ge├»nspireerd door meerdere voorbeelden van maatwerkoplossingen.

Veel succes en plezier!