Module 4

Borgen

Welkom!
U gaat aan de slag met de vierde module van dit e-learningtraject over werk en mantelzorg. Na het volgen van de eerste drie modules weet u waarom het belangrijk is om de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar te maken, heeft u in kaart gebracht welke werknemers hun baan bij uw organisatie combineren met mantelzorgtaken, is binnen uw organisatie bekend welke mogelijkheden er zijn om afspraken op maat te maken met werknemers, en heeft u zich bekwaamd in de juiste gesprekstechnieken voor een open en constructief overleg over deze afspraken.  
In deze module gaan we aan de slag met het borgen van het onderwerp en de manier waarop u hiermee omgaat in uw organisatie. Oftewel het zodanig vastleggen van mantelzorgbeleid dat het voortdurend onder de aandacht blijft en aangepast kan worden aan de actuele situatie. In deze module krijgt u drie borgingstips om dit te realiseren.
Na het volgen van deze module:
– kent u de praktische borgingsmogelijkheden om het onderwerp werk en mantelzorg onder de aandacht te houden binnen uw organisatie;
– weet u welke middelen u wilt inzetten om het gesprek over het onderwerp gaande te houden; 
– heeft u een handige checklist om de borging van dit onderwerp met regelmaat te kunnen checken.

Veel succes en plezier!